Bibliografia

Utwory
Leo Lipskiego

1932

Opowieść o małym Kurcie, „Kuźnia Młodych” 1932, nr 13, s. 18-19.
[podpisane: „L. Lipschütz, ucz. VI klasy gimnazjum im. Mickiewicza w Krakowie”]

 

1933

Apollo, „Kuźnia Młodych” 1933, nr 7, s. 12-13.

[podpisane: „L. Lipschütz, Gimn. Św. Jacka w Krakowie”]

 

Legenda o Czarnej,„Kuźnia Młodych” 1933, nr 18, s. 13.

 

1935

Egotyki: Pociąg, Mus, W nocy, Nieuchronna poza, Ja na prowincji, „Nasz Wyraz” 1935, nr 1, s. 11.

[podpisany jako członek Zrzeszenia Najmłodszej Literatury]

 

Józef Hofman, „Nasz Wyraz” 1935, nr 1, s. 17.

 

Noga, „Nasz Wyraz” 1935, nr 2, s. 9.

[w Kolumnie „Wektorów”; dopisek: „(Fragment z dłuższego utworu, usunięty ze względów kompozycyjnych)”]

 

Śmierć [1] „Nasz Wyraz” 1935, nr 2, s. 9.

[w Kolumnie „Wektorów”]

 

Annie Fischer, „Nasz Wyraz” 1935, nr 2, s. 15.

[podpisane: „L.L.”]

 

Filharmonja krakowska, „Nasz Wyraz” 1935, nr 2, s. 15.

[podpisane: „L.L.”]

 

Koncert,„Szkolne Czasy” 1935, nr 2, s. 8-9.

 

[b.t], „Szkolne Czasy” 1935, nr 3-4, s. 18.

[Utwór nadesłany na konkurs o temacie „Kryzys”]

 

1936

Wędrówka, „Nasz Wyraz” 1936, nr 1, s. 10-11.

[esej o prozie Tomasza Manna]

 

Jola, czyli grzebanie w przeszłości, „Nasz Wyraz” 1936, nr 2, s. 14-15.
[Podtytuł: „Fragment z prozy: O niepokoju i śmierci”]

 

Sezon muzyczny, „Nasz Wyraz” 1936, nr 2, s. 18.

[podpisane: „LL”]

 

O Weiningerze i Krzywickiej,„Nasz Wyraz” 1936, nr 3, s. 16.

[podpisane: „LL”]

 

Sezon muzyczny, „Nasz Wyraz” 1936, nr 3, s. 16.

[podpisane: „LL”]

 

Muzyk i dziewczyna, „Nasz Wyraz” 1936, nr 4, s. 8-10.

 

O pękniętej bańce, „Nasz Wyraz” 1936, nr 5, s. 2.

[tekst opublikowany w Kolumnie „Wektorów”]

 

Imre Ungar, „Nasz Wyraz” 1936, nr 5, s. 12.

 

Aleksander Kipnis, „Nasz Wyraz” 1936, nr 5, s. 12.

 

Pierwszy wieczór muzyczny uczniów prof. J. Hofmana, „Nasz Wyraz” 1936, nr 6-7, s. 13.

 

Bronisław Huberman, „Nasz Wyraz” 1936, nr 6-7, s. 13.

 

O niepokoju i śmierci, „Kamena” 1936, nr 4 (grudzień), s. 89-94.

Zawiera: Przedmowa; Uwertura: Jola, czyli grzebanie w przeszłości; Władysław; Ida czyli biedny człowiek

 

1937

„Próba powrotu” Jerzego Kamila Weintrauba, „Nasz Wyraz” 1937, nr 7, s. 13-14.

[recenzja]

 

Niepokoje księżycowe, „Nasz Wyraz” 1937, nr 7, s. 2.

[Podtytuł: „Fragment z utworu pt. O niepokoju i śmierci”]

 

1938

Śmierć [2], „Pion” 1938, nr 47.

[podpisane: „Leon Liski” (sic!)]

 

Noc (fragment opowiadania), „Orka na Ugorze – miesięcznik społeczno-literacki młodych” 1938, nr 3.

 

1952

Powrót, „Wiadomości” 1952, nr 22, s. 2.

 

Mały Emil, „Wiadomości” 1952, nr 25, s. 2.

[fragment Niespokojnych]

 

Św. Paweł, „Wiadomości” 1952, nr 36-37, s. 3.

[fragment Niespokojnych]

 

Trzech ojców,„Wiadomości” 1952, nr 41, s. 2.

[fragment Niespokojnych]

 

Król Olch, „Wiadomości” 1952, nr 44, s. 2.

[fragment Niespokojnych]

 

Ewa i Księżyce, „Wiadomości” 1952, nr 46, s. 2.

[fragment Niespokojnych]

 

1957

Dzień i noc, Instytut Literacki, Paryż 1957.

Zawiera: Dzień i noc, Waadi, Powrót

 

1959

Pradawna opowieść, „Kultura” 1959, nr 3, s. 51-55.

 

1960

Piotruś (apokryf), Instytut Literacki, Paryż 1960.

 

1963

Dlaczego? (Wspomnienie o Janie Holcmanie), „Kultura” 1963, nr 6, s. 116-120.

 

Dzień i noc, w: Polacy w ZSRR (1939-1942), red. M. Czapska, Instytut Literacki, Paryż 1963, s. 203-229.

 

1964

Epoka, „Nowiny-Kurier” 10.01.1964.

 

Władza i śmierć,„Nowiny-Kurier” 10.01.1964.

 

Miasteczko, „Kultura” 1964, nr 6, s. 69-78.

 

1967

[b.t.] (list do redakcji), „Kultura” 1967, nr 3, s. 153.

[dotyczy pominięcia nazwiska Romana Haubenstocka-Ramatiego, kompozytora i przedwojennego przyjaciela Lipskiego, w jednym z artykułów z poprzednich numerów pisma]

 

1970

Wypowiedź w ankiecie o Witoldzie Gombrowiczu, „Wiadomości” 1970, nr 5, s. 3.

 

1981

Dzień i noc, [Wydawnictwo] Świt, Wrocław 1981.
[ze wstępem Marii Czapskiej]

 

Sarni Braciszek¸ „Zapis” 1981, nr 20.

 

1988

Ewa i księżyc[e], „Tumult” 1988, nr 2.

[fragment Niespokojnych]

 

Piotruś, „Tumult” 1988, nr 2.

[fragment]

 

Św. Paweł, „Kontury” 1988, t. I.

 

Opowiadania zebrane, FIS, Lublin 1988.

[wstęp jz., właśc.: Jan Zieliński]

Zawiera: Mały Emil, Św. Paweł, Król Olch, Ewa i księżyc[e], Dzień i noc, Waadi, Śmierć i dziewczyna, Piotruś, Pradawna opowieść, Miasteczko, Sarni Braciszek

 

1990

Sarni Braciszek, „Nowiny-Kurier”, 20.04.1990.

 

1991

Śmierć i dziewczyna, FIS, Lublin 1991.

Zawiera: część Niespokojni (Mały Emil, Święty Paweł, Trzech ojców, Król Olch, Ewa i księżyce), część Dzień i noc (Dzień i noc, Waadi, Powrót, Piotruś, Miasteczko, Pradawna opowieść, Sarni braciszek)

 

1992

Mój lud, „Odra” 1992, nr 1, s. 45.

 

1993

Ludzie z Maisons-Laffitte, „Kontury” 1993, t. IV, s. 105-110.

 

1994

Spotkania i wspomnienia, „Kontury” 1994, t. V, s. 95-102.

 

1995

Ludzie z Maisons-Laffitte; Spotkania i wspomnienia, „Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze” 1995, nr 3, s. 33-46

[przedruk fragmentu Dziennika paryskiego z „Konturów”, 1994, t. V]

 

Paryż jeszcze, „Kontury” 1995, t. VI, s. 108-114.

[fragment Dziennika paryskiego]

 

Już utonął…, „Kresy” 1995, nr 4 s. 34-36.

[fragment Niespokojnych]

 

Piotruś, Oficyna Druków Niskonakładowych, Olsztyn 1995.

[Zawiera: Dzień i noc, Wa[a]di, Powrót, Piotruś, Miasteczko, Sarni braciszek]

 

1996

Gretchen am Spinnrade, „Kontury” 1996, t. VII.

[fragment rozdziału Niespokojnych: Obcy zapach]

 

Epoka , „Fraza” 1996, nr 13, s. 162.
[egotyk]

 

Władza i Śmierć, „Fraza” 1996, nr 13, s. 162.
[egotyk]

 

1997

Paryż, Maisons-Laffitte, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 161, s. 16-17.

 

Sarni braciszek, „Plus Minus” [dodatek do „Rzeczypospolitej”] 1997, nr 29, s. 14.

 

1998

Niespokojni, Oficyna Druków Niskonakładowych, Olsztyn 1998.

[posłowie: Stanisław Bereś]

 

Dzień i noc: na otwarcie kanału Wołga-Don, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.

 

Jak powstawał „Piotruś”, „Kultura” 1998, nr 9, s. 143-146

 

1999

Ela, „Kultura” 1999, nr 12, s. 38-42

 

O szczurach, „Kultura” 1999, nr 12, s. 42

 

2002

Powrót, „Tydzień Polski” 2002, nr 28, s. 12.

 

Paryż ze złota (fragment), „Tydzień Polski” 2002, nr 28, s. 13.

 

Paryż ze złota: teksty rozproszone, wybór, opracowanie i posłowie Hanna Gosk, Świat Literacki, Izabelin 2002.

Zawiera:
Paryż ze złota
Egotyki:
Inny skrawek nocy; Kurewstwa ludzkie; [Moje stanowisko]; Joga; Gwiazdy kapały; [O dziesiątej wracają]; Zabitym; [Zdradzamy tych].
Nowe egotyki:
[To nie będzie samobójstwo]; [Istnieć jak upiór]; [Kot rudy]; [Zebrało mi się na pisanie]; Narysować kotka; Epoka; Władza i śmierć; Jeden Ruch; Kobiety; Ja; O szczurach.

Fragmenty prozy:
Arnold; Ela; [Miałem szesnaście lat]; Mój brat; [I. ma niewątpliwie małą grupę wyznawców]; [Celine powiedział]; Tel Awiw 30 VII 46; [Moja samotność]; Chamsin; Walka z podświadomością; [To piszę w dziesięć dni]; Dlaczego? (Wspomnienie o Janie Holcmanie); [Dobra konstrukcja powieści]; Jak powstawał Piotruś; [Sarni braciszek. Chcę tu opisać].
Warianty prozatorskie. Juwenilia:
Nawiązanie do Niespokojnych; Nawiązanie do Waadi; Opowieść o małym Kurcie; Apollo; Legenda o Czarnej...; Noga; Śmierć (1); Jola, czyli grzebanie w przeszłości; Muzyk i dziewczyna; Niepokoje księżycowe; Śmierć (2); Dziewczynki; Egotyki; O pękniętej bańce.
Listy:
Wyjątki z listów od brata, b.p. kaprala podchorążego Stanisława Lipschutza; List Leo Lipskiego (prawdopodobnie do Jóżefa Wittlina); List Leo Lipskiego (prawdopodobnie do Jarosława Iwaszkiewicza); List od Jana Holcmana; List od Martina Bubera; List od Józefa Czapskiego; List od Jerzego Giedroycia (1); List od Jerzego Giedroycia (2); List od Michała Chmielowska (1); List od Michała Chmielowca (2); List Leo Lipskiego (prawdopodobnie do Michała Chmielowca); List Leo Lipskiego do Allana Koski; List Leo Lipskiego do Jerzego Giedroycia.

 

2006

[b.t.] [wypowiedź w ankiecie „Wiadomości” o Witoldzie Gombrowiczu], w: Gombrowicz emigrantów, red. Mirosław A. Supruniuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.

[pierwodruk: „Wiadomości” 1970, nr 5 (1244)]

 

2015

Powrót, wybór, opracowanie i wstęp Agnieszka Maciejowska, Instytut Książki–Instytut Literacki „Kultura”, Paryż – Kraków 2015.

Zawiera: Niespokojni, Pradawna opowieść, Powrót, Dzień i Noc, Waadi, Piotruś, Miasteczko, Sarni braciszek

 

2020

Listy Witolda Gombrowicza do Leo Lipskiego, opracowanie i komentarz Piotr Sadzik, „Teksty Drugie” 2020, nr 6, s. 387-410.

 

2022

Proza wybrana, wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła Agnieszka Maciejowska, Czarne, Wołowiec 2022.
Zawiera: [Od wybuchu wojny żyję naumyślnie…]; Powrót; Noc; [Budowano nowe więzienie]; Czas; [Po dyżurze nocnym w szpitalu…], Kobiety, [Droga wdrąża się w góry…], Sam, Waadi, Epoka, [Tel Aviv, 30 VII 1946], Władza i śmierć, [Céline powiedział…], Jeden ruch; [Nie mogłem zejść na plażę…]; JaDziewczynki; [O dziesiątej wracają…]; Niespokojni; Streszczenie Niespokojnych; Zachowane fragmenty powieści według wspomnień Ireny Lewulis; [Ignorować świat ludzi]; Bajki; [Kot rudy…]; Wybór listów do Ireny Lewulis; Joga; Dzień i noc (na otwarcie kanału Wołga-Don); [Starzenie się]; Pan; [Słońce krąży…]; Pradawna opowieść; [Zdradzamy tych, którzy kochają]; Piotruś (Apokryf); [Auta]; Miasteczko; O szczurach; Sarni braciszek; [Alternatywa…]; [Skórę na czole miała gładką…]; Jak powstawał Piotruś; [Sarni braciszek. Chcę tu opisać…]

 

2023

Odnalezione juwenilia, oprac. M. Libich, A. Zając, „Archiwum Emigracji” 2022, z. 30
Zawiera: O niepokoju i śmierci; Na wiosnę, Do papieru, Na pożegnanie dziewczyny
 
Leo Lipski, Ora Raskin, List, oprac. A. Zając, „Archiwum Emigracji” 2022, z. 30
 
Leo Lipski, Michał Chmielowiec, Korespondencja (1946–1974), oprac. A. Maciejowska, współpraca edytorska O. Hellich (Osińska), „Archiwum Emigracji” 2022, z. 30.

 

Przekłady utworów Leo Lipskiego

Niespokojni

Język angielski

Roads to Nowhere, przeł. Norbert Guterman, w: Modern Writing. Collection of Original Contributions by Today’s Leading Writers, vol. 2, Avon Publications, New York 1953, s. 226-245.

[Przekład rozdziału Niespokojnych, Drogi donikąd]

 

Język hebrajski

[Święty Paweł], przeł. Dow Sadan, „Molad”, grudzień 1957.
[Święty Paweł], przeł. Irit Amiel, „Iton 77”, styczeń 1995.

[Mały Emil], przeł. Irit Amiel, „Iton 77”, styczeń 1995.
[Ewa i księżyce], przeł. Irit Amiel, „Moznaim”, wrzesień 1995.

 

Powrót

Język francuski

Le retour, w: Piotruś, roman suivi de trois recits (Un jour une nuit, Le retour, L’oued), przeł. Allan Kosko, Gallimard, Paris 1972

 

Język hebrajski

שיבה, przeł. Yoram Bronowski, „Haaretz”, 6.11.1996.

 

Język rosyjski

Cмерть и девушка, przeł. Владимир Окунь (Władimir Okun), „Еврейское слово” 2014, nr 3, s. 13.

 

Dzień i noc

Język angielski

Day and Night, przeł. Barbara Vedder, w: Explorations in Freedom. Prose, Narrative and Poetry from „Kultura”, red. L. Tyrmand, Free Press, New York 1970, s. 271-297.

 

Język francuski

Un jour, une nuit, w: Piotruś, roman suivi de trois recits (Un jour une nuit, Le retour, L’oued), przeł. Allan Kosko, Gallimard, Paris 1972

 

Język rosyjski

День и ночь : На открытие канала Волга-Дон, przeł. Владимир Окунь (Władimir Okun), „Новая Польша” 2015, nr 7-8, s. 66-81.

 

Język chorwacki

Dan i noć: na otvorenju kanala Volga – Don, przeł. Adrijan Cvitanović, „15 Dana” 2008, nr 4, s. 14-21.

 

Waadi

Język hebrajski

Waadi, przeł. Dow Sadan, „Molad” 1954, nr 12.

 

Język niemiecki

Durst – Waadi, przeł. Karl Dedecius, w: Polnische Prosa des 20 Jahrhunderts, red. K. Dedecius, Carl Hanser Verlag, München 1969, s. 358-365.

 

Język francuski

L’oued, w: Piotruś, roman suivi de trois recits (Un jour une nuit, Le retour, L’oued), przeł. Allan Kosko, Gallimard, Paris 1972

 

Język angielski

The Wadi, przeł. Christopher Garbowski, w: Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology, red. A. Polonsky, M. Adamczyk-Garbowska, University of Nebraska Press, Lincoln 2001, s. 157-167.

 

Język węgierski

A vádi, przeł. Gábor Körner, w: Huszadik századi lengyel novellák, Budapest 2007, s. 240-249.

 

Język rosyjski

Вади, przeł. Анастасия Векшина (Anastazja Wiekszyna), „Новая Польша” 2013, nr 9, s. 47-52.

 

Egotyki

Język niemiecki

Das Zeitalter, Die Macht und der Tod, Eine Bewegung, Die Frauen, Ich [Epoka, Władza i śmierć, Jeden ruch, Kobiety, Ja], przeł. Edward J. Cukierman, „Hortulus” 1959, nr 37, s. 22.

 

Piotruś

Język niemiecki

Peterchen, przeł. Oskar Tauschinski, „Literatur und Kritik” 1966, nr 6, s. 22-34.
[fragment]

 

Piotruś. Ein Apokryph, przeł. Oskar Jan Tauschinski, Herman Luchterhand Verlag, Berlin 1967.

 

Język włoski

Piotruś, un apocrifo, przeł. Ricardo Landau, Adelphi Editorioni, Milano 1968.

 

Język francuski

Piotruś, w: Piotruś, roman suivi de trois recits, (Un jour une nuit, Le retour, L’oued), przeł. Allan Kosko, Gallimard, Paris 1972.
Piotruś, przeł. Allan Kosko, wstępem opatrzył Eric Dussert, L’Arbre Vengeur. Wydanie I: Bordeaux 2008.
Wydanie II: Bordeaux 2018.

 

Język rosyjski

Пётрусь (Апокриф), przeł. Владимир Окунь (Władimir Okun), „Иностранная литература” 2015, nr 10, s. 131-189.

 

Język duński

Piotruś, przeł. Judyta Preis & Jørgen Herman Monrad, Terrapolis, Copenhagen 2022.

 

Język angielski

Piotruś. Apokrypha, przeł. A. Zaranko, wstęp B. Shallcross, Vine Editions, Detroit 2023

 

 

Ludzie z Maisons-Laffitte

Język rosyjski

Люди из Мезон-Лаффита, przeł. Владимир Окунь (Władimir Okun), „Иностранная литература” 2021, nr 6

 

Sarni braciszek

Język szwedzki

Hindarnas Lilebror, przeł. Zofia Brzezińska-Rotlund, „Jiddisch-Kultur Skandinavien” 1986, nr 1-2, s. 23-24.

 

Język angielski

Roe Deer’s Brother, przeł. Christopher Garbowski, w: Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology, red. A. Polonsky, M. Adamczyk-Garbowska, University of Nebraska Press, Lincoln 2001, s. 155.

 

Język rosyjski

Косуленок, przeł. Анастасия Векшина (Anastazja Wiekszyna), „Новая Польша” 2013, nr 9, s. 47-48.
 

Teksty o Leo Lipskim

 

Chronologiczny wykaz artykułów, esejów, wywiadów, recenzji i tekstów naukowych dotyczących życia i twórczości Leo Lipskiego.
Bibliografie dotyczące konkretnych utworów Lipskiego znajdziesz we wpisach w zakładce „Utwory”.
W przygotowaniu: „Przewodnik po najważniejszych opracowaniach twórczości Leo Lipskiego”.

1957

[b.a.], Opowiadania Lipskiego, „Myśl Polska” 1957, nr 4.
 
[C.R.], Books and Periodicals, „East and West” 1957, nr 9.

[nota o Dniu i Nocy]

 

B. J., Opowiadania nagrodzone przez „Kulturę”, „Życie” 1957, nr 8.
 
Bartelski Lesław M., Notatki z kamiennego świata, „Nowe Sygnały” 1957, nr 23.

 

Kowalewski Janusz, „Dzień i noc”, „Ostatnie Wiadomości. Dodatek Tygodniowy” 1957, nr 9.
 
Laskowski Janusz, Dzień i noc – recenzja radiowa w Sekcji Polskiej RDF, 18.09.1957.

 

Maciuszko George J., [b.t.] , „Books Abroad (Norman, Oklahoma)”, Autumn 1957.
[recenzja tomów opowiadań Andrzeja Chciuka i Leo Lipskiego]

 

Pankowski Marian, Wolny od łzy, „Kultura” 1957, nr 7-8.

 

Sambor Michał, Pieśń o ziemi nieludzkiej, „Wiadomości” (Londyn) 1957, nr 12.

[Właśc.: Michał Chmielowiec. Przedruk w: Chmielowiec Michał, Wybór pism krytycznych i korespondencji z lat 1946-1969, oprac. R. Moczkodan, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015]

 

Żurkowska Helena, Miłosz, Chciuk i Lipski, „Orzeł Biały” 1957, nr 18.

 

1960

Czaykowski Bogdan, Prawda istnienia, „Kontynenty – Nowy Merkuriusz” 1960, nr 23-24 (listopad-grudzień).

 

Danilewiczowa Maria, Powrót w doliny udręczeń, Radio Wolna Europa, 10.09.1960.

[audycja radiowa o Piotrusiu i Rzece Pawła Mayewskiego]

 

(h), Niesamowite opowiadanie, „Związkowiec” 1960, nr 1.
[recenzja Piotrusia]

 

Kowalewski Janusz, „Piotruś” – straszny sen, „Ostatnie Wiadomości. Dodatek Tygodniowy” 1960, nr 40 (9.10.1960).

 

1964

Joffe Henryk, Kafka z ulicy Bograszow, „Nowiny – Kurier”, 10 I 1964.

[Przedruk – Joffe Henryk, Kafka z ulicy Bograszow, „Fraza” 1996, nr 13]

 

Sambor Michał, Uwagi o prozie beletrystycznej, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, t. 1, wyd. B. Świderski, red. T. Terlecki, Londyn 1964.

[właśc.: Michał Chmielowiec.]

 

1967

Bachmann Ingeborg, Ein Maximum an Exil (über Leo Lipski).

[Maksimum wygnania (o Leo Lipskim). Recenzja niemieckiego wydania Piotrusia,niepublikowana za życia autorki. Zob. ten tekst w: tejże, Kritische Schriften, Herausgegeben von Monika Albrecht und Dirk Gottsche, Piper München Verlag, München 2005.]

 

B.A., [b.t], „Die Tat – Zürich ” 1967, 25.11.
[recenzja niemieckiego wydania Piotrusia]

 

Sivron-Hoffnung R., [b.t.], „Gewerkschaftliche Monatshefte” 1967, nr 11.

[recenzja niemieckiego wydania Piotrusia]

 
Watson Helga, Leben im Abgrund, „Literaturblatt”, nr 6653, 30.07.1967.

[recenzja niemieckiego wydania Piotrusia]

 

1968

Frenkiel Stanisław, Piotruś” Lipskiego po niemiecku, „Wiadomości” 1968, nr 22.

 

1969

Bonzi Fabio, [b.t.], „Quindici”, maj 1969.

[recenzja włoskiego wydania Piotrusia]

 

1970

Lazer Dawid [artykuł o Leo Lipskim], „Maariw” 9.10.1970.

[Zob. niepublikowany polski przekład artykułu – Smutna opowieść telawiwska]

 

1976

Romano Giorgio, Piotrus (un apocrifo), „La Rassegna Mensile di Israel” 1972, vol. 42, nr 7-8.
[recenzja włoskiego przekładu Piotrusia]

 

Tyrmand Leopold, Lipscy, „Wiadomości” 1976, nr 27.

[przedruk w: tegoż, Alfabet Tyrmanda, oprac. D. Pachocki, Wydawnictwo MG, Warszawa 2020]

 

1988

Nowak Artur, Leo Lipski, „Tumult” 1988, nr 2.

 

jz., Jędrna precyzja, w: L. Lipski, Opowiadania zebrane, Wydawnictwo FiS, Lublin 1988.

[właśc.: Jan Zieliński]

 

1989

[b.a.], Leo Lipski, w: Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny, red. M. Witkowicz, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1989, t. 1.

 

Brjan, Leo Lipski – ostatni zapomniany, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” 1989, nr 198 (27 VII).

[właśc. Jan Bryłowski]

 

Jarosławski Juliusz, Źródła życia, „Kultura Niezależna” 1989, nr 52.

[właśc. Sławomir Mazurek]

 

1990

Tomkowski Jan, Wesz między nutami, „Res Publica” 1990, nr 1.

[przedruk w: tegoż, Don Juan we mgle, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2005]

 

1991

Cybulska Maja Elżbieta, Dno, „Tydzień” 1991, nr 32.

 

Przybylski Ryszard K., Między mitem a historią, „Teksty Drugie” 1991, nr 1–2.

[przedruk w: tegoż, Być, pisać i wszystko inne: prace wybrane, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2018]

 

1992

[b.a.], hasło: Lipski Leo, w: Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980, red. Bolesław Klimaszewski, Ewa R. Nowakowska, Wojciech Wyskiel, Polska Agencja Interpress, Warszawa 1992.

 

Bereś Stanisław, Piekło Leo Lipskiego, „Odra” 1992, nr 1.

[Zob. też Bereś Stanisław, Les enfers de Leo Lipski, „Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes” 1995, vol. 37, nr 3-4 oraz w: Pologne singulière et plurielle. La prose polonaise contemporaine, red. M. Tomaszewski, Presses Univ. De Lille, Lille 1993]

 

Gosk Hanna, Trzeci wymiar, „Nowe Książki” 1992, nr 4.

 

Kobus Justyna, Porażony, „Gazeta Wyborcza”, 28.03.1992.

[Śmierć i dziewczyna – recenzja]

 

Łuszczykiewicz Piotr, Emil, Piotruś i inni, „Twórczość” 1992, nr 4-5.
[Przedruk w: tegoż, Po balu. Eseje o literaturze polskiej, Warszawa 1998.]

 

Niewiadomski Andrzej, Pomiędzy milczeniem i próbą powieści. Na marginesie drugiego krajowego wydania opowiadań Leo Lipskiego, „Kresy” 1992, nr 12.

 

Piasecki Marcin, Zamurowany we własnym ciele, „Polityka” 1992, nr 25.

 

Pilot Marian, Leo Lipski. Wzmianka, „Regiony” 1992, nr 2.

 

1993

Gosk Hanna, Wielka magia albo nic (O prozie Leo Lipskiego), „Przegląd Literacki” 1993, nr 5.

[przedruk w: Gosk Hanna, A gdy to wszystko zapomnę… Szkice o polskim pisarstwie emigracyjnym XX wieku, Świat Literacki, Izabelin 1995]

 

Mielhorski Robert, Wobec rozpaczy, „Akcent” 1993, nr 3.

[Śmierć i dziewczyna – recenzja]

 

1994

Mielhorski Robert, Usunięte dno cierpienia. Święty Paweł Leo Lipskiego, w: Wyobraźnia stwarzająca. Analizy i interpretacje małych form prozatorskich, red. R. Mielhorski, G. Piotrowski, R. Preus, M.H. Staśkiewicz, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 1994.

 

Przybylski Ryszard K., U kresu nocy, w: tegoż, Wszystko inne. Szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej, Wydawnictwo Obserwator, Poznań 1994.

[Śmierć i dziewczyna – recenzja]

 

1995

Bereś Stanisław, Les enfers de Leo Lipski, „Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes” 1995, vol. 37, nr 3-4.
[zob też. Bereś Stanisław, Les enfers de Leo Lipski, w: Pologne singulière et plurielle. La prose polonaise contemporaine, red. M. Tomaszewski, Presses Univ. De Lille, Lille 1993; zob. też. S. Bereś, Piekło Leo Lipskiego, „Odra” 1992, nr 1]

 

Gosk Hanna, Opowiem wam o… sobie, „Kresy. Kwartalnik Literacki” 1995, nr 4.

 

Gosk Hanna, Wielka magia lub nic. Reguły życia wewnętrznego „ja” w prozie Leo Lipskiego, w: tejże, A gdy to wszystko zapomnę. Szkice o polskim pisarstwie emigracyjnym XX wieku, Świat Literacki, Izabelin 1995.

[wersja pierwotna: Gosk Hanna, Wielka magia albo nic (O prozie Leo Lipskiego), „Przegląd Literacki” 1993, nr 5]

 

Jentys Maria, Przypomnienie Leo Lipskiego. Wieczór w warszawskim Domu Literatury, „Sycyna” 1995, nr 26.
[Sprawozdanie z wieczoru literackiego poświęconego Lipskiemu z okazji premiery tomu Piotruś]

 

Kochańczyk Alina, „Z głębokości wołam do ciebie”. O prozie Leo Lipskiego, „Akcent” 1995, nr 1.

 

Mielhorski Robert, „Dziennik paryski” w twórczości Leo Lipskiego, „Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze” 1995, nr 3.

[przedruk w: Mielhorski Robert, Na własny rachunek. Teksty z międzyepoki lat 1989-1997, Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka, Rzeszów 1999]

 

Suska Dariusz, Po przemianie, „Życie Warszawy” 1995, nr 340.

 

1996

Barański Marek, Obywatel Leo Lipski, „Gazeta Olsztyńska” 6-8.09.1996, nr 174.
 
Bonowicz Wojciech, Pisarz ludzkiego dna, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 11.

 

Gosk Hanna, Fikcja i autentyk, „Nowe Książki” 1996, nr 2.
[Piotruś (ODN, Olsztyn 1995) – recenzja]

 

Jastrun Tomasz, I wejdą zwierzęta do twojego domu…, „Ex Libris” 1996, nr 89.

 

Joffe Henryk, Kafka z ulicy Bograszow, „Fraza” 1996, nr 13.

[pierwodruk – „Nowiny – Kurier” (Tel-Awiw), 10 I 1964]

 

Klugman Aleksander, Pisarz nieznany. Krzyż oficerski dla Leo Lipskiego, „Rzeczpospolita” 1996, nr 155.

 

Mielhorski Robert, Pisarzy jest wielu, ale Lipski tylko jeden, „Fraza” 1996, nr 13.

 

Żuliński Leszek, Powrót Lipskiego, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 16.
[Piotruś (ODN, Olsztyn 1995) – recenzja]

 

1997

D[orosz] B[eata], hasło: Lipski Leo, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 5 (L-M), oprac. zespołowe, red. J. Czachowska, A. Szałagan, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

 

Maciejowska Agnieszka, Wspomnienie o Leo Lipskim, „Kultura” 1997, nr 9.

 

1998

Bereś Stanisław, Posłowie, w: Lipski Leo, Niespokojni, Oficyna Druków Niskonakładowych, Olsztyn 1998.

 

Gosk Hanna, Juwenilia Leo Lipskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1998, nr 1.

 

Gosk Hanna, Okruchy mozaiki („Miasteczko”, „Pradawna opowieść”, „Sarni braciszek”, wspomnienia z podróży do Paryża Leo Lipskiego). „Ruch Literacki” 1998, z. 2.

 

Gosk Hanna, Bohater traumatyczny w prozie Leo Lipskiego i Henryka Grynberga, w: Postać literacka. Teoria i historia, red. E. Kasperski, Wydawnictwa UW, Warszawa 1998.

 

Gosk Hanna, Jesteś sam w swojej drodze: o twórczości Leo Lipskiego, Świat Literacki, Izabelin 1998.

 

Gross Natan, Lipski, „Kontury” 1998, t. IX.

[przedruk w: Z izraelskich „Konturów”, red. L. Skompska, Oficyna Bibliofilów, Łódź 1998]

 

Łuszczykiewicz Piotr, Emil, Piotruś i inni (o prozie Leo Lipskiego), w: tegoż, Po balu. Eseje o literaturze polskiej, Warszawa 1998.
[Pierwodruk: Łuszczykiewicz Piotr, Emil, Piotruś i inni, „Twórczość” 1992, nr 4-5.]

 

Nowak Artur, Wędrowiec. Leo Lipski (1917-1997), „Archiwum Emigracji” 1998, t. 1.

 

Zielińska Barbara, W kloace świata: o „Piotrusiu” Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 1998, nr 1-2.
[przedruk:  Zielińska Barbara, W kloace świata. O „Piotrusiu” Leo Lipskiego, w: Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze, cz. II, red. I. Iwasiów, P. Urbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.]

 

1999

Buryła Sławomir, Uzbecy mówili: faro”,  „Twórczość” 1999, nr 11.

[Dzień i noc – recenzja]

 

Cichy Michał, Ze strzałą w grzbiecie, „Gazeta Wyborcza” 13.02.1999.

[Niespokojni – recenzja]

 

Jastrun Tomasz, Sekcja własnych zwłok, „Res Publica Nowa” 1999, nr 11-12.

 

Krawczyńska Dorota, Piotruś i inni, „Midrasz” 1999, nr 7-8.

 

Łuszczykiewicz Piotr, Groza i piękno – o sztuce prozatorskiej Leo Lipskiego, „Arkusz” 1999, nr 9.

 

Łuszczykiewicz Piotr, Każdy z nas jest zamknięty we własnej nocy, „Nowe Książki” 1999, nr 5.
[Niespokojni – recenzja]

 

Pacześniak Jakub, Gwiazdy bez tła, „Znak” 1999, nr 8.

 

Tomkowski Jan, Nadchodzi wielki wiatr. Świat, w jakim poruszają się bohaterowie „Niespokojnych”, pogrąża się w mroku, „Życie z Książkami”, 9.04.1999.

[Niespokojni – recenzja; zob. tegoż, Nadchodzi wielki wiatr, w: tegoż, Pokolenie Gombrowicza, Czytelnik, Warszawa 2001.]

 

Wiedemann Adam, Leo Lipski. Homilia, „Twórczość” 1999, nr 6.

 

Zaleski Marek, Niepokoje wychowanka Emila, „Gazeta Wyborcza” 24.02.1999.

[Niespokojni – recenzja]

 

Zielińska Barbara, W kloace świata. O „Piotrusiu” Leo Lipskiego, w: Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze, cz. II, red. I. Iwasiów, P. Urbański, Wydawnictwo USz, Szczecin 1999.
[pierwodruk: Zielińska Barbara, W kloace świata: o „Piotrusiu” Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 1998, nr 1-2]

 

Żółciński Tadeusz J., Opowiem wam… kim jestem, „Das Jidisze Wort” 1999, nr 7.

 

Żurek Sławomir Jacek, O antysemityzmie, Leo Lipskim i „Ludziach z Maisons-Laffitte”. Rozmowa z Łucją Pinczewską Gliksman, „Tygiel Kultury” 1999, nr 7-9.

 

2000

Gosk Hanna, Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej (na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów „Pierścień z papieru”, „Szpica” oraz Leo Lipskiego „Dzień i noc”, „Piotruś”), „Przegląd Humanistyczny” 2000, nr 3.

 

Łuszczykiewicz Piotr, „Niespokojni”, w: Rytmy prozy, czyli jak czytać polską prozę współczesną, red. T. Marciszuk, Stentor, Warszawa 2000.

 

Mielhorski Robert, hasła: Lipski Leo i „Piotruś. Apokryf”, w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, PWN, Warszawa 2000, t. 1.

 

Niewiadomski Andrzej, hasło: Lipski Leo, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, red. K. Dybciak, Z. Kudelski, TN KUL, Lublin 2000.

 

2001

Tomkowski Jan, Nadchodzi wielki wiatr, w: tegoż, Pokolenie Gombrowicza, Czytelnik, Warszawa 2001.
[zob. tegoż, Nadchodzi wielki wiatr. Świat, w jakim poruszają się bohaterowie „Niespokojnych”, pogrąża się w mroku, „Życie z Książkami”, 9.04.1999.]

 

2002

Bereś Stanisław, Głos z zamurowanego ciała. Rozmowa z Leo Lipskim i Łucją Gliksmanową, „Teksty Drugie” 2002, nr 4.
 
Gosk Hanna, Posłowie, w: Lipski Leo, Paryż ze złota. Teksty rozproszone, Świat Literacki, Izabelin 2002.

 

Łuszczykiewicz Piotr, Samotność Leo Lipskiego, w: tegoż, Bliskie czytanie: interpretacje literatury XX wieku, Sztuka i Rynek, Kalisz 2002.

 

Orski Mieczysław, Zamurowany we własnym ciele, „Nowe Książki” 2002, nr 5.

 

Polak Cezary, Pisał dla siebie. Rozmowa z Łucją Gliksman, „Gazeta Wyborcza” 15.04.2002.

 

Polak Cezary, Błysk raju, „Gazeta Wyborcza”, 15.04. 2002.

 

Zaleski Marek, Intensywność. „Res Publica Nowa” 2002, nr 9.

 

Zieliński Jan, O zwięzłym zwięźle, „Rzecz o Książkach” [dodatek do „Rzeczypospolitej”] 2002, nr 7.

 

2003

Krupiński Piotr, O gnostyckim ujęciu rzeczywistości w opowiadaniach Leo Lipskiego, „Zeszyty Naukowe (Szczecińskie Prace Polonistyczne)” 2003, nr 14.

 

Orski Mieczysław, Refleksyjna samotnia Leo Lipskiego, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 3.

 

2004

Gosk Hanna, Widzieć w cierpieniu. Proza egzystencjalnego konkretu, „Piotruś” Leo Lipskiego w: Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich red. M. Dąbrowski, H. Gosk, Świat Literacki, Izabelin 2004.

 

2005

Błahy Jarosław, Literatura jako lustro. O projekcie i odbiciach fizjologicznych w twórczości Leo Lipskiego, w: Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji, red. I. Iwasiów, A. Krukowska, Wydawnictwo USz, Szczecin 2005.

 

Fazan Jarosław, hasło: Lipski Leo (1917-1997), w: Encyklopedia literatury polskiej, red. E. Zarych, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005.

 

Tomkowski Jan, Wesz między nutami, w: tegoż, Don Juan we mgle, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2005.

[pierwodruk „Res Publica” 1990, nr 1]

 

2006

Cuber Marta, Proza Leo Lipskiego. Poetyka i egzystencja, rozprawa doktorska, 2006

Kliszcz Magdalena, Wołając z dna. O związku ciała i pragnienia w Piotrusiu Leo Lipskiego w: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2006.

 

Krupiński Piotr, Leo Lipski – Homo Patiens na szlakach literatury w: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2006.

 

2007

Cuber Marta, Żywot wychodkowy: o „Piotrusiu” Leo Lipskiego, w: Proza polska na obczyźnie: problemy, dyskursy, uzupełnienia, t. 2, red. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007.

 

2008

Dussert Éric, Sans son corps, „Le Matricule des Anges” 2008, nr 94.

 

Żurek Sławomir Jacek, Podwójny Mesjasz. O możliwościach interpretacyjnych Piotrusia Leo Lipskiego w kontekście tradycji i teologii żydowskiej, „Podteksty” 2008, nr 1.
[publikacja internetowa – aktualnie niedostępna; przedruk: Żurek Sławomir Jacek, Podwójny mesjasz. „Piotruś” Leo Lipskiego, w: tegoż, Odpamiętywanie polsko-żydowskie, TN KUL, Lublin 2021]

 

2009

Błahy Jarosław, Literatura jako lustro. O projekcji i odbiciach fizjologicznych w twórczości Leo Lipskiego, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2009.

 

Jagodzińska Renata, Piękny egoizm pisania inaczej: Piotruś Leo Lipskiego, „Literaturoznawstwo” 2009, nr 1.

 

Telejko Krzysztof, Motyw wstydu w prozie Leo Lipskiego, „Midrasz” 2009, nr 9.

 

2010

Czemarmazowicz Marta, „Pisanie sobą”. Rekonesans poetycko-antropologiczny Piotrusia Leo Lipskiego, w: Pongo, t. III: Świat w tekście, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.

 

Krawczyńska Dorota, Nagie życie Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 2010, nr 6.

 

Sikora Jerzy, Testowanie możliwości literatury jako artystycznej kreacji cierpienia na przykładzie utworu Piotruś Leo Lipskiego, w: Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner, A. M. Szczepan-Wojnarska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

 

2011

Cuber Marta, Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2011.

 

Gosk Hanna, Czuć: widzieć: wiedzieć w sytuacji cierpienia. Przypadek pisarstwa Leo Lipskiego, w: Zapisy cierpienia, red. K. Stańczak-Wiślicz, Wydawnictwo Chromcom, Wrocław 2011.

 

Krupiński Piotr, Ciało, historia, kultura: pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu, Wydawnictwo USz, Szczecin 2011.

 

2012

Koszkało Lidia, Dzień i noc – Leo Lipski. Stwarzanie pamięci, w: Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności, red. J. Klausa-Wartacz, A. Cieślak, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2012.

 

Tarnowska Beata, Miasto jako labirynt. Obraz Tel Awiwu – Jafy w Piotrusiu Leo Lipskiego, „Ruch Literacki” 2012, nr 3.

 

Wierzejska Jagoda, Potworna figura traumy. Przypadek Piotrusia Leo Lipskiego, w: Potwory – hybrydy – mutanty. Pogranicza ludzkiej natury, red. R. Koziołek, M. Marcela, O. Knapek, J. Soćko, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012.

 

Wierzejska Jagoda, Retoryczna interpretacja autobiograficzna pisarstwa Leo Lipskiego,w: tejże, Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2012.

 

2013

Dauksza Agnieszka, Nosiciel pamięci. O pamiętaniu, kalectwie i pisaniu w twórczości Leo Lipskiego, „Pamiętnik Literacki” 2013, nr 4.

 

Крупинский Пётр, В клоаке ХХ века: Краткий рассказ о Л. Липском, „Новая Польша” 2013, nr 9.

[Krupiński Piotr, W kloace XX wieku: krótka opowieść o Leo Lipskim, „Nowaja Polsza” 2013, nr 9]

 

Neca Łukasz, Gułag jako miejsce wewnętrznej deformacji w wizji literackiej Leo Lipskiego („Dzień i noc”), w: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, red. G. Filip, J. Pasterska, M. Petro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

 

Siwczyk Krzysztof, Ofiara losu, „Polityka” 2013, nr 16.

 

2014

Dauksza Agnieszka, Ekonomia afektu Leo Lipskiego, w: Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014.

 

Mielhorski Robert, Egotyki Leo Lipskiego – niedokończony dyskurs, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF”, 2014, vol. XXXII.

 

2015

Maciejowska Agnieszka, Słowo wstępne, w: L. Lipski, Powrót, Instytut Literacki „Kultura” – Instytut Książki, Paryż–Kraków 2015.

 

Pulkowski Radosław, Trauma i epifania w „Piotrusiu” Leo Lipskiego i w „Tłach” Stanisława Czycza, „Teksty Drugie” 2015, nr 6.

 

Sambor Michał, Pieśń o ziemi nieludzkiej, w: tegoż, Wybór pism krytycznych i korespondencji z lat 1946-1969, oprac. R. Moczkodan, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015.

[właśc. Michał Chmielowiec. Pierwodruk – „Wiadomości” 1957, nr 12]

 

Suwała Robert, Vis à vis śmierci. Wspomnienie o Leo Lipskim, „Fraza” 2015, nr 3.

 

 

2016

Augustyniak Anna, Umęczonych ciał żegnanie, „Nowe Książki” 2016, nr 1
 
Gall Alfred, Disconcerting Concision: Laconism as Principle of Text Organization – Leo Lipski („Dzień i noc”) and Lev Konson („Kratkie povesti”), w: (Hi-)Stories of the Gulag. Fiction and Reality, red. F. von Weikersthal, K. Thaidigsmann, Akademiekonferenzen, t. 21, Winter Verlag, Heidelberg 2016.

 

Sznajder Marek, Lilia pośród cierni, czyli o technikach oddechowych w atmosferze chaosu. O Piotrusiu Leo Lipskiego, w: Literatura i chaos, red. B. Gutkowska, A. Nęcka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016.

 

2017

Borowicz Jan, Ciało we fragmentach, strzępki historii. Post-Zagładowe perwersje Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 2017, nr 2.

[zmodyfikowany przedruk – Borowicz Jan, Masochizm: Polak mały, w: tegoż, Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2020]

 

Dauksza Agnieszka, Nosiciel pamięci. Ekonomia afektu Leo Lipskiego, w: taż, Afektywny modernizm. Nowoczesna literatura polska w interpretacji relacyjnej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017.

 

Gosk Hanna, Walizka z bibułkami. Edycja Paryża ze złota… Leo Lipskiego, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3.

 

Jędrzejewska Iwona, Człowiek, bardziej, człowiek… kobieta. O modelu kobiecości w pisarstwie Leo Lipskiego, „MłodaHumanistyka.com” 2017, nr 3.

 

Lengauer Jerzy, Acting-in, „Borussia” 2017, nr 60.

 

Lipszyc Adam, Część śmierci. Bierny frankizm i czarna gnoza w Piotrusiu Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 2017, nr 2.

[przedruk w: Lipszyc Adam, Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej, Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2018]

 

Paszek Paweł, Poetologia świadomości. Podmiot i doświadczenie w twórczości Aleksandra Wata, Leo Lipskiego i Andrzeja Falkiewicza, w: Tożsamość. Kultura. Nowoczesność, red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Kurkiewicz, I. Szczukowski, t.1, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2017.

 

Paszek Paweł, Nieobecność jako źródło pisania. Niespokojni Leo Lipskiego, „Anthropos?” 2017, nr 26.

 

Paszek Paweł, Aksjologia w doświadczeniu twórczym Leo Lipskiego, w: „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX–XXI wieku, red. L. Zwierzyński, M. Wiszniowska, P. Paszek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017.

 

Paszek Paweł, Pisanie doświadczenia. Poetologia i podmiotowość w twórczości Aleksandra Wata i Leo Lipskiego, praca doktorska, Katowice 2017.

 

Wiaderny Jacek, Nagość i poza. Piotruś Leo Lipskiego w interpretacji, w: Nagość w kulturze, red. Ł. Wróblewski, J. Siwiec, M. Gołębiowski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.

 

Zwolska-Płusa Katarzyna, Doświadczenie sacrum w prozie Leo Lipskiego, w: Żydzi wschodniej Polski. Seria V: W kręgu judaizmu, red. J. Ławski, I. E. Rusek, Białystok 2017.

 

2018

Chomątowska Beata, Zamknięty w losie, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 14.

 

Claro, Le feuilleton. Le dernier des résignés „Le Monde”, 12.07.2018.

[właśc. Christopher Claro – o francuskim przekładzie Piotrusia z okazji wznowienia w 2018 r.]

 

Frączysty Andrzej, Jak działa pisarz mniejszy? Przypadek Leo Lipskiego, „Mały Format” 2018, nr 5.

[esej z numeru tematycznego o Leo Lipskim]

 

Kos Barbara, Leo Lipski: jak ciężko jest być obcym wśród swoich, „Echo Dnia Radomskie” 2018, nr 207

 

Lipszyc Adam, Zamurowani: Schulz, Lipski, Hering, w: Przed i po. Bruno Schulz, red. J. Olejniczak, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018.

 

Lipszyc Adam, Leo Lipski: Część śmierci, w: tegoż, Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej, Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2018.

[pierwodruk – Lipszyc Adam, Część śmierci. Bierny frankizm i czarna gnoza w Piotrusiu Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 2017, nr 2]

 

Mały czuły brutal” – Ankieta literacka, oprac. A. Frączysty, „Mały Format” 2018, nr 5

[Ankieta dotycząca życia i twórczości Leo Lipskiego. Udział biorą: Jarosław Fazan, Hanna Gosk, Inga Iwasiów, Adam Lipszyc, Agnieszka Maciejowska, Piotr Paziński, Marta Tomczok-Cuber, Jagoda Wierzejska; materiał zamieszczony w numerze tematycznym o Leo Lipskim]

 

Przybylski Ryszard K., Między mitem a historią, w: tegoż, Być, pisać i wszystko inne: prace wybrane, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2018.

[pierwodruk: „Teksty Drugie” 1991, nr 1–2]

 

Sobolewska Justyna, Leo Lipski – pisarz wybitny, ale w Polsce ciągle mało znany, „Polityka” 2018, nr 4.

 

Zając Antoni, „Życie półmałpie, sprośne, święte”. Wokół Mojego Ludu Leo Lipskiego, „Mały Format” 2018, nr 5.

[esej z numeru tematycznego o Leo Lipskim]

 

2019

Brejnak Sebastian, Poetyki niepokoju. Lipski – Musil – Amiel – Larkin, w: Niepokój. Nowoczesność w świetle anachronicznych konfiguracji doświadczenia nieswojości, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019.

[zob. w szczególności podrozdział Narracja niespokojna]

 

Osińska Olga, Ja rozumiałem, tylko nie mogłem mówić”. O twórczości Leo Lipskiego jako afatyka. Rekonesans, w: Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej, red. M. Chojnacka-Kuraś, Wydawnictwa UW, Warszawa 2019.

 

Pytko Mateusz, „Zrobiłem się na pies”, czyli Piotruś Leo Lipskiego w świetle (i mroku) teorii śmiechu Henri Bergsona i Georges’a Bataille’a, „Tekstualia” 2019, nr 4.

 

Sadzik Piotr, Zdrobniałe jąkanie. Teologia afatyczna w Piotrusiu Leo Lipskiego, „Wielogłos” 2019, nr 2.

 

Zając Antoni, Do-świadczenie anomiczne. Święty Paweł Leo Lipskiego, w: Imiona anomii. Literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego, red. P. Sadzik, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

 

Zając Antoni, Poniedziałek – Ireny. Fantomowe Kresy Leo Lipskiego, „Narracje o Zagładzie” 2019, nr 5.

 

2020

Borowicz Jan, Masochizm: Polak mały, w: tegoż, Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2020.

[wersja pierwotna: Borowicz Jan, Ciało we fragmentach, strzępki historii. Post-Zagładowe perwersje Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 2017, nr 2]

 

Brylak Andrzej, Leo Lipski: Disabling Modernity, praca doktorska, 2020.

 

Marszałek Magdalena, Soma und Zeugnis: Skripturen des kranken Körpers bei Leo Lipski und Aleksander Wat, „Wiener Slavistischer Almanach” 2020, bd. 85: Körper, Gedächtnis, Literatur in (post-) totalitären Kulturen. Sonderband des Wiener Slawistischen Almanachs

 

Osińska Olga, Afazja Leo Lipskiego: perseweracje, przesunięcia, zblokowania, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2020, nr 1.

 

Porzuczek Sebastian, Przestrzeń niewypowiadalnego: Metastazy bólu. Paliatywny aspekt literatury, czyli o Piotrusiu Leo Lipskiego, w: tegoż, Mapowanie bólu. Lektura – Spojrzenie – Afekt, Universitas, Kraków 2020.

 

Porzuczek Sebastian, Niewypowiadalne bólu i paliatywny aspekt literatury (o Piotrusiu Leo Lipskiego), „Przestrzenie Teorii” 2020, nr 33.

 

Sadzik Piotr, Komentarz, [do:] Listy Witolda Gombrowicza do Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 2020, nr 6.

 

Szester Aleksandra, Women, Cats, the Moon. About Leo Lipski’s Prose/ Kobiety, koty, księżyc. O prozie Leo Lipskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia” Sectio FF, vol. XXXVIII, 2020, nr 2.

 

Tomczok Marta, Bracia Żydzi, siostry sarny. Postmaranizm (intuicyjny) w Sarnim braciszku Leo Lipskiego, w: Marani literatury polskiej, red. P. Bogalecki, A. Lipszyc, Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020.

 

Zając Antoni, O niepokoju i śmierci i List (Knajpa) – odnalezione utwory Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 2020, nr 2.

 

Zając Antoni, Maksimum wygnania. Marginalne parodie i marańskie rozszczepienia Leo Lipskiego, w: Marani literatury polskiej, red. P. Bogalecki, A. Lipszyc, Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020.

 

2021

Jędrzejewska Iwona, Somatobiografia Leo Lipskiego, czyli historia ciała utrwalonego w tekście, w: Literatura dokumentu osobistego. Studia przypadków, red. A. Fitas, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021.

 

Sobolewska Justyna, Zbawienny klozet, w: Justyna Sobolewska, Anna Dziewit-Meller, Stówka: przeczytaj to jeszcze raz, Wydawnictwo OsnoVa, Warszawa 2021.

[krótki tekst o Piotrusiu]

 

Zając Antoni, Bachory wyblakłe, złośliwe i mądre”. Niepokoje dzieciństwa w prozie Leo Lipskiego – juwenilia i Niespokojni, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2021, nr 2.

 

Żurek Sławomir Jacek, Podwójny mesjasz. „Piotruś” Leo Lipskiego, w: tegoż, Odpamiętywanie polsko-żydowskie, TN KUL, Lublin 2021.

[pierwodruk: Żurek Sławomir Jacek, Podwójny Mesjasz. O możliwościach interpretacyjnych Piotrusia Leo Lipskiego w kontekście tradycji i teologii żydowskiej, „Podteksty” 2008, nr 1 – publikacja internetowa, aktualnie niedostępna]
 

2022

„Archiwum Emigracji” 2022, z. 30 – numer tematyczny „Leo Lipski – archiwa, dysfunkcje, język” pod redakcją Olgi Hellich (Osińskiej), Agnieszki Maciejowskiej i Marcina Wołka

Hellich (Osińska) Olga, Leo Lipski – archiwa, dysfunkcje, język. Wprowadzenie
Zając Antoni, Życie i twórczość Leo Lipskiego (Lipschütza) – kalendarium biobibliograficzne
Wierzejska Jagoda, Złoto i popiół. Śledztwo archiwalne i interpretacyjne w sprawie wspomnienia paryskiego Leo Lipskiego
Hellich (Osińska) Olga, Choroba i archiwum. Medycyna w twórczości Leo Lipskiego
Sadzik Piotr, Bachmann – Lipski – Opel. Resztki języka
Brylak Andrzej, „Toń morza gdzie ludzie giną… albo nie” – formy zaniku w prozie Leo Lipskiego
Lipszyc Adam, Friżider miłości, dziesięć piastrów nadziei, czyli mała glosa do „Piotrusia”
Zieniewicz Andrzej, „Niespokojni”. Wymilczany inno-tekst
[Zob. też: Zieniewicz Andrzej, „Niespokojni” Lipskiego. Wymilczany innotekst, w: tegoż, Sceny biografii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2022]
Gosk Hanna, „Narysować kotka”. Doświadczenie, pamięć, wyobraźnia w antynarracyjnym mikronieopowiadaniu
Tarnowska Beata, Semantyka dźwięku w „Piotrusiu” Leo Lipskiego
Paszek Paweł, Leo Lipski. Forma życia osłabionego
Pytko Mateusz, O doświadczeniu wewnętrznym i alegoriach wiedzy w twórczości Leo Lipskiego
Libich Maciej, Zając Antoni, „Dziękuję za niepokój”. Odnalezione juwenilia Leo Lipskiego – próba lektury
Zając Antoni, „Życie to nie zawsze życie”. O „Liście” Leo Lipskiego i Ory Raskin
Maciejowska Agnieszka, „Coraz to mniej rzeczy warto mówić”. Korespondencja Leo Lipskiego z Michałem Chmielowcem
Wein Viola, Wspomnienie o Leo Lipskim

***

Buryła Sławomir, Autobiografia na prozę rozpisana,  „Nowe Książki” 2022, nr 7-8
[Proza wybrana recenzja]
 
Gosk Hanna, Jeśli nie humaniści, to kto? Kilka słów o „Prozie wybranej” Leo Lipskiego (Wołowiec 2022), „Pamiętnik Literacki” 2022, nr 4 

 

Maciejowska Agnieszka, Przewodnik po wyborze, w: L. Lipski, Proza wybrana, wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła A. Maciejowska, Czarne, Wołowiec 2022.

 

Niewiadomski Andrzej, Leo Lipski: od topografii wnętrza do geografii wyobrażonej, „Pamiętnik Literacki” 2022, nr 4
 
Orski Mieczysław, „Zamurowany” w ciele, „Odra” 2022, nr 6.
 
Paziński Piotr,  Nim wejdą zwierzęta, „Tygodnik Powszechny” 2022, nr 26

 

Sadzik Piotr, Protezy języka, „Dwutygodnik” 2022, nr 5 (333).
[Proza wybrana recenzja]

 

Sadzik Piotr, Zdrobniałe jąkanie. Teologia afatyczna Leo Lipskiego, w: tegoż, Regiony pojedynczych herezji. Marańskie wyjścia w prozie polskiej XX wieku, Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2022
[Zob. wcześniejszą wersję: Sadzik Piotr, Zdrobniałe jąkanie. Teologia afatyczna w PiotrusiuLeo Lipskiego, „Wielogłos” 2019, nr 2.]
 
Sobolewska Justyna, Słowa jak ranne ptaki. Pora lepiej poznać Leo Lipskiego, „Polityka” 2022, nr 19.
[artykuł poświęcony tomowi Proza wybrana]

 

Zieliński Jan, Lektury spiralne. Leo Lipski. Dyptyk, „Pamiętnik Literacki” 2022, t. LXIII (Wydawca: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie)
[artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część to przedruk: jz., Jędrna precyzja, w: Leo Lipski, Opowiadania zebrane, FIS, Lublin 1988; część druga to nowy szkic napisany po premierze tomu Proza wybrana]

 

Zieniewicz Andrzej, „Niespokojni” Lipskiego. Wymilczany innotekst, w: tegoż, Sceny biografii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2022
[Pierwodruk – „Archiwum Emigracji” 2022, z. 30]

 

Hiob z Tel Awiwu. Którego geniusza polskiej literatury przeoczyliśmy wszyscy, rozmowa Doroty Wodeckiej z Agnieszką Maciejowską [wokół tomu Proza wybrana], „Książki. Magazyn do Czytania” 2022, nr 3.

 

2023

 

Doświadczenie – pamięć – pismo. Życie i twórczość Leo Lipskiego, red. A. Zając, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023

Zając Antoni, Doświadczenie, pamięć, pismo. Wprowadzenie

 

Libich Maciej, „Myślę o L.L. […] – czy żyje?”. O przyjaźni Leo Lipskiego i Jerzego Kamila Weintrauba w świetle odnalezionych dokumentów [przeczytaj fragment]
 
Potkański Jan, Literacka scena pierwotna: Lipski – Schulz – Nałkowska
 
Łuszczykiewicz Piotr, W lesie „Króla olch”: Schulz – Lipski – Tournier
 
Pytko Mateusz, Obrazy przemian materii w pisarstwie Leo Lipskiego w kontekście alchemicznej koncepcji materia prima
 
Brylak Andrzej, Postzagładowe przeistoczenie. Perwersyjny katolicyzm Leo Lipskiego a dogmat o transsubstancjacji
 
Zając Antoni,  Janek – widmowy łącznik. Przewrotne kryptografie Leo Lipskiego
 
Zieniewicz Andrzej, „Niespokojni” – utajona groza
 
Paszek Paweł, Pisanie: peryferia życia. Bio-teksty Leo Lipskiego
 
Gosk Hanna, Spotkanie. O subopowieściach w prozie Leo Lipskiego
 
Naróg Aleksandra, „Pan ma wyglądać nieapetycznie”. Wstrętność „Piotrusia”
 
Sadzik Piotr, Bachmann – Lipski – Opel. Resztki języka
[Pierwodruk – „Archiwum Emigracji” 2022, z. 30]

***

Brylak Andrzej, The Collective Constipation of the Polish/Israeli Subject: Lipski, Levin, Warlikowski, w: Polish Literature as World Literature, ed. P. Florczyk, K.A. Wisniewski, Bloomsbury Academic, New York 2023 

 

Hellich Olga, Leo Lipski, Sławomir Mrożek. Literackie świadectwa odzyskiwania języka po doświadczeniu afazji, w: Wiele dalekich rejsów. Kultura polska dla cudzoziemców, red. P. Potasińska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023

 

Shallcross Bożena, Ecce Homo? Leo Lipski, the Writer, w: L. Lipski, Piotruś. Apokrypha, przeł. A. Zaranko, wstęp. B. Shallcross, Vine Editions, Detroit 2023

 

Żurek Sławomir Jacek, The Double Messiah: Leo Lipski’s “Piotruś”, w: tegoż, Polish Jewish Re-Remembering: Studies—Sketches—Interpretations, przeł. T.F. Anessi, Academic Press, Brookline MA 2023.
[Wersja oryginalna: Żurek Sławomir Jacek, Podwójny mesjasz. „Piotruś” Leo Lipskiego, w: tegoż, Odpamiętywanie polsko-żydowskie, TN KUL, Lublin 2021. Pierwodruk: Żurek Sławomir Jacek, Podwójny Mesjasz. O możliwościach interpretacyjnych Piotrusia Leo Lipskiego w kontekście tradycji i teologii żydowskiej, „Podteksty” 2008, nr 1 – publikacja internetowa, aktualnie niedostępna]