Kontakt

O AUTORZE STRONY

Antoni Zając

Literaturoznawca i krytyk literacki, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje nad rozprawą doktorską o życiu i twórczości Leo Lipskiego. Realizuje projekt grantowy poświęcony Leo Lipskiemu w ramach programu Diamentowy Grant. Autor tekstów publikowanych m.in. na łamach „Tekstów Drugich”, „Forum Poetyki”, „Wielogłosu”, „Narracji o Zagładzie”, „Literatury na Świecie” i „Twórczości”. Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, filozofią literatury i studiami nad pamięcią. Współredaktor (wraz z Janem Potkańskim i Maciejem Libichem) monografii zbiorowej Języki literatury wpółczesnej (Warszawa 2022). Redaktor czasopisma literackiego „Wizje”.