Kalendarium

1917

 

10 lipca

W Zurychu na świat przychodzi Leo Lipschütz[1], syn Samuela Lipschütza, właściciela składu towarów tekstylnych z Krakowa (ur. 1887, data śmierci nieznana, prawdopodobnie 1939 lub 1940), oraz pochodzącej z Wiednia Toni Österer (1891 – 1922 lub 1923).
[1] Pisarz nie zdecydował się nigdy na formalną zmianę nazwiska, a forma „Lipski”, choć występuje przeważnie jako literacki pseudonim, bywa w korespondencji stosowana naprzemiennie (w podpisach czy adresach) z „Lipschützem”. Z tego powodu trudno o wyznaczenie momentu, w którym „Lipschütz” stawałby się „Lipskim”. W tym kalendarium zmiana następuje w roku 1952, z którego pochodzi cytowany poniżej list do Michała Chmielowca (zob. 1952) i w którym londyńskie „Wiadomości” publikują fragmenty Niespokojnych podpisane „Leon Lipski”.
1922
Przeprowadzka rodziny do Krakowa. Tam 6 listopada na świat przychodzi brat Leo, Szlomo (Stanisław) Lipschütz. Krótko po jego narodzinach umiera Tonia Österer. Samuel Lipschütz wraz z synami mieszka przy ulicy Dietla 53 w Krakowie.

1929
Lipschütz dołącza do III klasy Gimnazjum nr VII im. Adama Mickiewicza w Krakowie, gdzie będzie uczęszczał aż do roku szkolnego 1932/1933 (wcześniej był uczniem ewangelickiej szkoły elementarnej). W tym czasie jego przyjaciółmi są m.in. Jerzy Berent (właśc. Jerzy Weisslitz) i Fryderyk Mantel.

1932
Warszawskie pismo literackie „Kuźnia Młodych” (nr 13) publikuje debiutancki utwór Lipschütza – opowiadanie Opowieść o małym Kurcie.
1933
Na początku roku (od drugiego semestru) Lipschütz zostaje uczniem klasy VII humanistycznego Gimnazjum nr II im. Świętego Jacka w Krakowie.
Lipschütz bierze udział w kolejnych konkursach literackich „Kuźni Młodych” – zajmuje II miejsce w konkursie o temacie „Nasza buda” (nr 2) i I miejsce w konkursie o temacie „Nasz dom” (nr 3; oba nagrodzone teksty nie zostały opublikowane).

 
W kolejnych miesiącach pismo ogłasza dwa inne jego opowiadania – Apollo i Legenda o Czarnej… (odpowiednio – nr 7 i nr 18).
1935
Lipschütz zdaje maturę i kończy naukę w klasie VIII b Gimnazjum im. Świętego Jacka. W klasie VII tej szkoły uczyli się wówczas jego przyjaciele: Adam Weinsberg (po wojnie znany językoznawca pracujący na Uniwersytecie Warszawskim), Jakub Weissman (pierwowzór postaci Janka z Niespokojnych, utalentowany pianista zamordowany we Lwowie w 1942) i Roman Haubenstock-Ramati (po wojnie wybitny kompozytor i muzykolog).

 
W październiku zostaje studentem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uczestniczy w zajęciach z filozofii, pedagogiki i psychologii.
W „Naszym Wyrazie” ukazuje się pięć egotyków (Pociąg, Mus, W nocy, Nieuchronna poza, Ja na prowincji; nr 1 – Lipschütz figuruje tam jako członek Zrzeszenia Najmłodszej Literatury), dwa opowiadania: Noga i Śmierć (nr 2), a także recenzje muzyczne: Józef Hofman (nr 1), Annie Fischer i Filharmonia krakowska (nr 2). Dwie krótkie prozy publikuje również pismo „Szkolne Czasy” – Koncert (nr 2) i opowiadanie bez tytułu nadesłane na konkurs, którego tematem był „Kryzys” (nr 3-4).
1936
W „Naszym Wyrazie” ukazuje się łącznie aż jedenaście tekstów Lipschütza. To sześć recenzji muzycznych: Sezon muzyczny[1], [2] (nr 2, 3), Imre Ungar, Aleksander Kipnis (nr 5), Pierwszy wieczór muzyczny uczniów prof. J. Hofmana i Bronisław Huberman (nr 6); dwa eseje: Wędrówka (nr 1) o prozie Tomasza Manna oraz O Weiningerze i Krzywickiej (nr 3); dwie prozy: Jola, czyli grzebanie w przeszłości (nr 2) oraz Muzyk i dziewczyna (nr 4), a także jedyny w całej twórczości pisarza wiersz, O pękniętej bańce (nr 5). Ten ostatni tekst ukazuje się w kolumnie prezentującej twórczość autorów z grupy literackiej „Wektory” (obok utworu poety Jerzego Kamila Weintrauba, bliskiego przyjaciela Lipschütza z tego czasu).
[Przeczytaj wojenny Pamiętnik Weintrauba, w którym mowa o Lipskim]

 

Lipschütz publikuje również w grudniowej „Kamenie” (nr 4) – ukazuje się tam złożony z kilku mniejszych próz (w tym wspomnianej Joli…) utwór O niepokoju i śmierci.
1937
Dwa teksty Lipschütza pojawiają się w „Naszym Wyrazie” (nr 7) – opowiadanie Niepokoje księżycowe i recenzja Próby powrotu, czyli debiutanckiego tomu poetyckiego Weintrauba. 
1938
W czasopiśmie „Pion” (nr 47) ukazuje się Śmierć – to drugie tak zatytułowane opowiadanie Lipschütza (zob. 1935).
Tekst podpisano „Leon Liski” – trudno dziś rozstrzygnąć, czy była to redakcyjna pomyłka, czy też pierwsza świadoma próba pseudonimizacji. 
W dziale literackim warszawskiego pisma „Orka na Ugorze” (pod redakcją Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) pojawia się z kolei fragment opowiadania zatytułowanego Noc (nr 3).
1939
Ukazuje się pierwszy tom Wprowadzenia do zagadnień filozoficznych autorstwa wuja Lipschütza, filozofia Joachima Metallmanna. W przedmowie autor dziękuje „studentowi UJ, p. Leonowi Lipschützowi, który podjął się przestudiowania maszynopisu w roli »szarego«, próbnego Czytelnika, mającego zwrócić uwagę na dydaktyczne niedomagania książki”.
Niedługo po wybuchu II wojny światowej Lipschütz (wówczas student IV roku psychologii na UJ) ucieka do Lwowa wraz z bratem, narzeczoną – Idą Elbinger, Juliuszem Eisenbergiem (przyjacielem Lipschütza), jego ojcem, Filipem (znanym bakteriologiem, prawdopodobnie protoplastą ojca Emila z Niespokojnych i Filipa z Pradawnej opowieści) i Weissmanem. 

Filip Eisenberg
Leo i Stanisław trafiają do więzienia w klasztorze Brygidek, a po zwolnieniu w dalszym ciągu mieszkają wraz z bliskimi przyjaciółmi: Anną (zwaną Lotką) i Stanisławem Frenklami oraz Weissmanem. Elbinger zdecydowała się na powrót do Krakowa, gdzie niedługo później została zastrzelona na ulicy.
1940
Lipschütz, jego brat i Frenklowie są kolejno oddzielnie aresztowani. Latem (w czerwcu lub lipcu) Lipschütz zostaje wywieziony do łagru w okolicach Uglicza na roboty leśne, a potem przeniesiony do ambulatorium w łagrze „Wołgołag” przy budowie tamy (części Wołgostroju)  na kanale Wołga-Don, gdzie pracuje jako pomocnik lekarza („lek-pom”).
1941

Sierpień

Na mocy układu Sikorski-Majski Lipschütz wraz z innymi więźniami zostaje zwolniony z łagru. 

 

Koniec września

Lipschütz wstępuje do Armii Andersa. Na szlaku jego tułaczki są m.in. Buzułuk (siedziba dowództwa i sztabu formującej się Armii) i Tock (siedziba 5. Dywizji Piechoty). Jak wielu innych zwolnionych łagierników, Lipschütz zapada na tyfus, stąd jego pobyt w uzbeckim mieście Guzar (G’zor), gdzie znajdował się główny obóz kwarantanny tyfusowej Armii Andersa. W Guzar Lipschütz spotyka przyjaciela sprzed wojny, Michała Chmielowca (Sambora), redaktora i krytyka literackiego.
1942
Wraz z innymi uchodźcami Lipschütz znajduje się w Iranie, dokąd trafił, przepłynąwszy z Krasnowodzka przez Morze Kaspijskie do portu Bandar Pahlawi.
O tej podróży przeczytasz więcej na stronie projektu „Szlaki tułaczy”.
Wspominają ją również „dzieci Isfahanu”.
Zachowały się też materiały filmowe przedstawiające przybycie polskich uchodźców do Persji

 

Grudzień

Lipschütz zostaje zwolniony z armii z przyczyn zdrowotnych – bezpośrednim powodem było najpewniej zapalenie opłucnej. Przebywa w Teheranie, gdzie po dwóch latach rozłąki spotyka się z Frenklami i z bratem (który w dalszym ciągu służy w armii). 
To również czas przyjaźni z Andrzejem Jędrkiewiczem (synem pisarza Edwina Jędrkiewicza, po wojnie uznanym architektem mieszkającym we Włoszech).
1943
Pierwsze spotkanie Lipschütza i poetki Łucji Pinczewskiej-Gliksman w delegaturze rządu brytyjskiego w Teheranie.

Łucja Pinczewska-Gliksman
1944
1945

Styczeń

Korzystając ze stypendium polskiego rządu w Londynie, w styczniu Lipschütz przybywa do Bejrutu, gdzie rozpoczyna studia filozoficzne na uniwersytecie w Bejrucie (na francuskojęzycznym Uniwersytecie Św. Józefa). 

 

Marzec

Poważny kryzys zdrowotny Lipschütza w Bejrucie. Dotknięty jest prawostronnym paraliżem i afazją, najpewniej w wyniku udaru mózgu.

***

Długotrwały pobyt Lipschütza w placówkach medycznych, między innymi w szpitalu Hadassah Medical Center w Jerozolimie. 
Lipschütz zamieszkuje w Tel Awiwie. Tam w świetlicy Polskiego Czerwonego Krzyża poznaje kompozytora i intelektualistę Jana Holcmana, który stanie się jednym z jego najbliższych przyjaciół.
1947
W liście do Chmielowca (napisanym w pierwszej połowie roku) Lipschütz opisuje bardzo trudne warunki finansowe („Ropiejącą raną są pieniądze. Trzeba je wyżebrywać, ciągle na nowo”) i mieszkaniowe („Mieszkam u pani Szanto, starej kurwy. Jej syn dusi ją codziennie po przyjściu z pracy. Ma rację”) oraz fatalny stan własnego zdrowia („Zamurowanie we własnym ciele […]. Nie będę mógł [ż]adnym [sic!] mięśniem ruszyć. To mi grozi ale nie jest pewne”). 

 

Czerwiec

Lipschütz pisze do Józefa Wittlina. Przesyła mu Egotyki oraz fragmenty dwóch powieści (które być może złożą się finalnie na Niespokojnych) z prośbą o ich ocenę.
Jego adres korespondencyjny to: c/o Jan Holcman, 5 Lord Byron St., Tel Awiw.

 

Lipiec

Lipschütz ponownie pisze do Wittlina, nawiązuje również kontakt listowny z Jarosławem Iwaszkiewiczem z nadzieją na publikację swoich tekstów w redagowanym przez Iwaszkiewicza czasopiśmie „Nowiny Literackie”. Mimo przychylnej odpowiedzi pisarza publikacja nie dochodzi do skutku.
 Adres korespondencyjny Lipskiego w tym czasie to: c/o Barbara Sobkiewicz, 35 Sirkin St., Tel Awiw. 
Holcman wyjeżdża do Nowego Jorku.

***

Lipschütz poznaje Irenę Lewulis - pisarkę i członkinię francuskiego antyfaszystowskiego ruchu oporu, która do Palestyny przyjechała wraz z mężem Wacławem i matką Stanisławą ze Słabszczyńskich. Irena stanie się jedną z  najważniejszych osób w życiu pisarza, który w najbliższych latach będzie często gościł w domu Lewulisów.

 

1948

Grudzień

Lipschütz kończy pisać mozaikową powieść Niespokojni, która powstawała od czasu przyjazdu do Teheranu (zob. 1942).
1950
Ponowne spotkanie Lipschütza i Gliksman, która na krótko przyjeżdża do Tel Awiwu, by odwiedzić zamieszkałych tam: matkę i brata.
Holcman pisze do Chmielowca o Lipschützu (26 X) – „Jest z nim źle. Bez przyjaciół, obecnie. Warunki raczej obskurne. Pisze lewą ręką na maszynie powieść”.
1952
Adres korespondencyjny Lipschütza w tamtym czasie to c/o [Irena] Burstin, 8 Smolenskin Street, Tel Aviv, choć od końca lat 40. (trudno określić dokładną datę) zamieszkuje przy ulicy Bugraszow 26. 
Posłuchaj wypowiedzi sąsiadki Lipskiego, Ireny Burstin. 

Fot. Elżbieta Janicka. 2013.01.30 - Tel Aviv, adresy Leo Lipskiego, przecznice Ben Yehudy, Bograshov 20 (1)

10 maja

Michał Chmielowiec po raz pierwszy przesyła Mieczysławowi Grydzewskiemu, redaktorowi londyńskich „Wiadomości”, utwory Lipschütza do publikacji. Tego roku w piśmie ukaże się łącznie sześć próz podpisanych „Leon Lipski”: opowiadanie Powrót (nr 22) i pięć fragmentów Niespokojnych: Mały Emil (nr 25), Święty Paweł (nr 36/37), Trzech ojców (nr 41), Król Olch (nr 44) oraz Ewa i księżyce (nr 46). Publikacja pod pseudonimem zgodna jest z życzeniem wyrażonym przez Lipskiego w liście do Chmielowca: „Ty będziesz jedynie znał nazwisko. Inni psudemin [sic!]: Leon Lipski”.

1 lipca

Kazimierz Wierzyński pisze do Mieczysława Grydzewskiego po lekturze Małego Emila: „Z największą przyjemnością przeczytałem prozę [...] . To nowy talent. Brawo. Napisz mi wszystko, co wiesz o nim. Powinszuj mu ode mnie”.

 

24 września

Mieczysław Grydzewski pisze do Kazimierza Wierzyńskiego: „Przeczytałem właśnie całość Lipskiego: dziwaczna mieszanina natrętnego seksualizmu z wielką kulturą umysłową i fragmentami godnymi wielkiego pisarza. Wybrałem jeszcze trzy ustępy. Podobno nazywa się Lipszyc, pochodzi z Krakowa, był tam na polonistyce [...]”.
1953

Wiosna

Irena Lewulis wraz z rodziną wyjeżdża do Australii. Nie wróci już do Izraela, a jej kontakt korespondencyjny z Lipskim stopniowo zanika.

16 października

Lipski pisze do Chmielowca: „Napisałem nieudane opowiadanie na tematy łagrowe. Tak myślę. Może być z tego albo powieść albo scenariusz”, 11 listopada z kolei: „Ukończyłem dłuższe opowiadanie, z którego nie jestem zadowolony”. W tych opisach rozpoznać możemy odpowiednio utwory Dzień i noc oraz Waadi

18 grudnia

Lipski po raz pierwszy pisze do Jerzego Giedroycia. To początek korespondencji trwającej aż do roku 1988. 

***

W drugim tomie antologii Modern Writing. Collection of Original Contributions by Today’s Leading Writers nowojorskiego wydawnictwa Avon Publishing ukazują się (pod tytułem Roads to Nowhere) dwa rozdziały Niespokojnych w przekładzie Norberta Gutermana, podpisane „Leo Lipski”.

 
W jednej z recenzji tomu utwory Lipskiego są określone (wraz z Tonką Roberta Musila) jako najlepsze z całego zbioru.

Zdjęcie autorstwa Antoniego Zająca
1954
Lipski (za pośrednictwem Chmielowca) nawiązuje trwający do następnego roku kontakt korespondencyjny z Witoldem Gombrowiczem – ma być pośrednikiem między autorem Trans-Atlantyku i Martinem Buberem. 
Czasopismo „Molad” (nr 12, marzec-kwiecień) publikuje Waadi po hebrajsku. Autorem tłumaczenia jest literaturoznawca z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, profesor Dow Sadan. 

11 listopada

Lipski pisze do Chmielowca: „Mam w przygotowaniu książkę osobliwą. Docent psychoterapii w Zurichu. Leczenie neuroz przy pomocy terminologii Heideggera i jemu poświęcona książka przez jego ucznia”. Aktualnie nie dysponujemy żadnymi fragmentami tego utworu.
1955
Lipski zostaje przyjęty do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
1956
Lipski otrzymuje Nagrodę Literacką „Kultury” (za rok 1955) za opowiadanie Dzień i noc ex aequo z Andrzejem Chciukiem (nagrodzonym za zbiór Smutny uśmiech), o czym dowiaduje się w liście od Jerzego Giedroycia z 27 lutego. Na lata 1956-1957 przypada okres wzmożonego listownego kontaktu między Lipskim i Redaktorem „Kultury”. Ważnym tematem korespondencji są próby zabiegania o popularyzację i większą dostępność pisma w Izraelu.

1957
Nakładem Instytutu Literackiego ukazuje się tom opowiadań Dzień i noc. Książka wywołuje duże zainteresowanie w prasie emigracyjnej – ukazują się między innymi recenzje Chmielowca, Mariana Pankowskiego, Lesława M. Bartelskiego i Haliny Żurkowskiej. 

 

25 marca

Lipski donosi Giedroyciowi, że redaktorzy Państwowego Instytutu Wydawniczego są w trakcie „studiowania maszynopisu” Niespokojnych

 

10 sierpnia

Lipski pisze do Dowa Sadana o przerwaniu prac nad niewymienionym z tytułu opowiadaniem z powodu „braku wiadomości z okręgu wileńskiego lub jezior augustowskich”. Można założyć, że uwaga dotyczy końcowych partii Piotrusia

 

Grudzień 

W „Molad” ukazuje się przekład Św. Pawła autorstwa Sadana (który podpisał się pseudonimem „Eviatar”).
1958

31 sierpnia

Lipski przesyła Giedroyciowi dramat zatytułowany Knajpa, który napisał wraz ze studentką Orą Raskin (znaną również jako Ora lub Cipora Karir). W liście z 7 listopada Redaktor informuje pisarza, że nie przyjmie utworu do druku ze względu na niski poziom artystyczny. 

 

Wrzesień

W USA umiera mąż Łucji Gliksman, Jerzy. Niedługo później (w roku 1960) Gliksman na stałe osiedla się w Tel Awiwie.

 

15 grudnia

Lipski przesyła Giedroyciowi opowiadanie Pradawna opowieść (jako Pradawne opowiadanie). Zapowiada również Piotrusia, który „jest u maszynistki”.
1959

Początek stycznia

Lipski przesyła Giedroyciowi Piotrusia. W „Kulturze” (nr 3) ukazuje się Pradawna opowieść

 

26 sierpnia

Lipski przesyła Sadanowi (jako potencjalnemu tłumaczowi) dodatkowy fragment dramatu Knajpa. Zmianie ulega również jego tytuł, który od teraz brzmi List.

 

***

Szwajcarskie pismo „Hortulus” (nr 37) publikuje (w przekładzie na niemiecki Edwarda J. Cukiermana) pięć egotyków: Epoka, Władza i śmierć, Jeden ruch, Kobiety, Ja

 

1960
Nakładem Instytutu Literackiego ukazuje się Piotruś

 

 
W drugiej połowie roku Lipski łamie rękę (o czym pisze w sierpniowym liście do Sadana).
1961
W grudniu Lipski prosi Giedroycia o zgodę na publikację przekładu Piotrusia na angielski w amerykańskim wydawnictwie Grove Press. Publikacja ta nie doszła jednak nigdy do skutku.
Pod koniec roku Lipski ma wypadek uliczny, wskutek którego następne trzy miesiące spędza unieruchomiony w gipsie. 
1962

16 października

Lipski pisze do Chmielowca: „Przeżywam trudny okres: dlatego nie piszę. Nic. Ani listów do przyjaciół, ani opowiadań. Wybacz”.
1963

Kwiecień

Śmierć (najpewniej samobójcza) Jana Holcmana w Nowym Jorku. „Kultura” (nr 6) publikuje wspomnienie Lipskiego o Holcmanie zatytułowane Dlaczego? 

 

Czerwiec

W liście do Giedroycia z 24 czerwca Lipski pisze: „Nie czuję się dobrze fizycznie ani psychicznie […] Wreszcie przygnębiająca rzecz, o której Pan pewnie wie: Nie ma w Izraelu żadnej porządnej biblioteki polonistycznej… A mnie akurat chce się pisać o poleskim lub Wileńszczyźnie” – prawdopodobnie mowa tu o pracy nad opowiadaniem Miasteczko.
1964

10 stycznia

W „Nowinach-Kurierze” ukazują się egotyki Władza i śmierć oraz Epoka. W tym samym numerze gazety znalazł się również szkic Henryka Joffego o Lipskim zatytułowany Kafka z ulicy Bugraszow.

 

8 maja

Lipski przesyła Giedroyciowi Miasteczko, które ukazuje się następnie w „Kulturze” (nr 6).
1966
Fragment Piotrusia ukazuje się po niemiecku, w przekładzie Oskara Jana Tauschinskiego (Peterchen, „Literatur und Kritik”, nr 5). 

 

Grudzień

Początek krótkiej (trwającej do czerwca następnego roku) korespondencji pomiędzy Lipskim i austriacką pisarką Ingeborg Bachmann.
1967
Nakładem Herman Luchterhand Verlag ukazuje się Piotruś w przekładzie Tauschinskiego.
1968
Po włosku, w przekładzie Ricarda Landaua, ukazuje się Piotruś (Adelphi Edizioni, Mediolan).

 

Koniec roku

Początek poważniejszych problemów mieszkaniowych Lipskiego. Jak pisze w liście do Sadana z 14 listopada, „od pięciu lat, a od roku konkretnie zapowiadają moi gospodarze, że zwalą nasz dom (dostali podobno zezwolenie na nadbudowę). Ich adwokat proponował mi 5 tysięcy funtów, co byłoby o wiele za mało, a i tego by może nie dali, bo moi sąsiedzi mieli z nimi gorzkie doświadczenie. [...] miałem dotychczas marne mieszkanie (gdzie mieszkam od 20 lat) i za które swego czasu zapłaciłem sporą sumę […], ale siedziałbym w nim chętnie nadal. [...]”.
1969

12 marca

Lipski pisze do Giedroycia: „Mam coś nowego, drobnego, w robocie, ale przeszkadza mi skomplikowana sprawa mieszkaniowa”.

10 sierpnia

Lipski pisze do Sadana: „Obmyślam teraz krótką nowelę, opartą na wspomnieniu sprzed wojny. Pragnąłbym Pana spytać, co mogło studiować i ile z tego może umieć dziecko 5-6 letnie, wybitnie zdolne, uczęszczające do chederu”. Być może Lipski zadaje to pytanie, ponieważ chce rozpocząć prace nad utworem Sarni braciszek

15 grudnia

Lipski donosi Chmielowcowi: „Przeprowadziłem się, wiesz, jak to ciężko jest, szczególnie jak się niezupełnie włada rękami i nogami. Teraz mam wszystko w wielkim nieładzie, nie wiem, gdzie co leży, wewnętrzny porządek zmienił się w zewnętrzny i vice versa […] Za to mam teraz jednak przyzwoite mieszkanie. Brak mi jednak dawnego otoczenia i przyjaznych sąsiadów”. Mowa tu o przeprowadzce pod adres Smolenskin 1 (prośbę o przesyłanie listów na ten adres Lipski wyraża w liście ze stycznia 1970). 

Fot. Elżbieta Janicka, 2013.01.30 - Tel Aviv, adresy Leo Lipskiego, przecznice Ben Yehudy, Smolenskin 1 (3)

***

W tomie Polnische Prosa des 20 Jahrhunderts („Polska proza dwudziestego wieku”, Carl Hanser Verlag, Monachium) ukazuje się Waadi (w przekładzie Karla Dedeciusa).

1970
W redagowanej przez Leopolda Tyrmanda anglojęzycznej antologii Explorations in Freedom. Prose, Narrative and Poetry from „Kultura” (Free Press, Nowy Jork) ukazuje się Dzień i noc (W przekładzie Barbary Vedder – jako Day and Night). 
„Wiadomości” (w numerze 5) publikują odpowiedź Lipskiego na rozpisaną przez czasopismo ankietę na temat twórczości Witolda Gombrowicza. 
1972
Prestiżowe paryskie wydawnictwo Gallimard publikuje tom zawierający Piotrusia i trzy opowiadania ze zbioru Dzień i noc (całość w przekładzie Allana Koski, przyjaciela Lipskiego).

 

Lato

Upadek Lipskiego w autobusie skutkujący kontuzją lewej (zdrowej) ręki. We wrześniowym liście do Giedroycia pisarz wyznaje, że ze względu na „klimat, stan zdrowia i różne trudności życiowe” nie jest w stanie pisać.
1974

Marzec

Poważne problemy zdrowotne Lipskiego, który upadł i złamał kość biodrową.
1975

Jesień

Wyjazd do Paryża, czyli pierwsza podróż zagraniczna Lipskiego po przyjeździe do Palestyny. Spotkania m.in. z Koską i jego żoną Anne Rives, a także Józefem Czapskim, Jędrkiewiczem, Frenklami (po raz pierwszy od 1946), Herlingiem-Grudzińskim, Giedroyciem, pisarzem Piotrem Rawiczem, oprócz tego również (bezowocne) spotkanie z przedstawicielami Gallimarda w sprawie publikacji Niespokojnych.
1976

24 kwietnia

Lipski przesyła Giedroyciowi opowiadanie Sarni braciszek. W tym czasie pracuje również nad Dziennikiem paryskim (później – Złoty Paryż, a następnie Paryż ze złota), który przesyła redaktorowi „Kultury” 23 grudnia. Tekst jednak nigdy nie ukazuje się w piśmie (jego fragmenty zostaną opublikowane dopiero w latach 1993-1995 w „Konturach”, almanachu Polonii izraelskiej, a w całości do druku poda go w 2002 r. Hanna Gosk w tomie Paryż ze złota: teksty rozproszone).
Zapoznaj się z maszynopisem Złotego Paryża, który zachował się w archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte.
1981
W Tel Awiwie odbywa się wieczór autorski Jerzego Ficowskiego, w którym uczestniczą Lipski i Gliksman. 
Za sprawą działalności drugiego obiegu wydawniczego po przeszło czterdziestu latach utwory Lipskiego, którego nazwisko i twórczość objęte są cenzorskim zapisem (przynajmniej od lutego 1976), ukazują się w Polsce – czasopismo „Zapis” (nr 20) publikuje Sarniego braciszka, a we wrocławskim wydawnictwie Świt ukazuje się książkowe wydanie Dnia i nocy.

1986
W periodyku „Jiddisch-Kultur i Skandinavien” (nr 1-2) ukazuje się Sarni braciszek w przekładzie na język szwedzki autorstwa Zofii Brzezińskiej-Rotlund (jako Hindarnas Lilebror).
1988
Nakładem lubelskiej oficyny podziemnej Fundusz Inicjatyw Społecznych ukazuje się tom Opowiadania zebrane zawierający fragmenty Niespokojnych, utwory ze zbioru Dzień i noc, a także Piotrusia, Pradawną opowieść, Miasteczko i Sarniego braciszka

 

Rozdział Niespokojnych pt. Ewa i księżyce oraz fragmenty Piotrusia ukazują się również w drugoobiegowym czasopiśmie literackim „Tumult” (nr 2). 
W „Konturach” ukazuje się fragment Niespokojnych, Święty Paweł.
1990

20 kwietnia

„Nowiny-Kurier” publikują Sarniego braciszka (opatrzonego dedykacją dla Jerzego Ficowskiego).
1991
FIS przygotowuje drugie wydanie tomu Opowiadania zebrane, tym razem już w obiegu oficjalnym pod zmienionym tytułem – Śmierć i dziewczyna.

1992
Pismo „Odra” (w numerze 1) publikuje fragment Niespokojnych Mój lud.
1994
Czasopismo „Fraza” dokonuje przedruku tekstów Lipskiego z „Nowin-Kuriera” sprzed 30 lat –ponownie ukazują się egotyki Władza i śmierć oraz Epoka, a także szkic Joffego, Kafka z ulicy Bugraszow
1995
Izraelskie pisma „Iton 55” (w styczniu) i „Moznaim” (we wrześniu) publikują hebrajskie przekłady fragmentów Niespokojnych – ich autorką jest Irit Amiel. Z kolei w „Haaretz” (numer z 6 listopada) pojawia się Powrót przetłumaczony przez Yorama Bronowskiego. 
Z inicjatywy Agnieszki Maciejowskiej nakładem Oficyny Druków Niskonakładowych Bronisława Sałudy ukazuje się tom Piotruś (w środku, oprócz utworu tytułowego, znajduje się również Dzień i noc, Waadi, Powrót, Miasteczko i Sarni braciszek).

 

Z okazji premiery tomu 28 listopada w warszawskim Domu Literatury odbywa się wieczór literacki poświęcony twórczości Lipskiego.
1996

19 kwietnia

Lipski otrzymuje od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski „za wybitny wkład w rozwój kultury polskiej”. 
***
„Kontury” publikują rozdział Niespokojnych, znany później jako Obcy zapach, pod tytułem Gretchen am Spinnrade.
1997

7 lipca

Śmierć Lipskiego w mieszkaniu Gliksman. Zostaje pochowany na cmentarzu Yarkon (pod miastem Petach Tikwa). Napis na płycie nagrobnej jest dwujęzyczny – po hebrajsku głosi: „Tu leży Leo Lipschütz Lipski, syn Szmuela i Toni, pisarz, 1917–1997”, po polsku zaś: „Leo Lipschütz Lipski, pisarz polski 1917–1997”.

Fot. Elżbieta Janicka, 2013.02.04 - Petah Tikva, cmentarz Yarkon (brama 2, część 2, alejka 35, grób 3) - Leo Lipschüetz, Lipski, syn Szmuela i Toni, pisarz (sofer), 1917-1997 (2)

 

10 października

W krakowskim Centrum Kultury Żydowskiej odbywa się „wieczornica ku czci Leo Lipskiego”.
1998
Pierwsze pełne wydanie Niespokojnych w formie książkowej ukazuje się nakładem Oficyny Druków Niskonakładowych; powieści towarzyszy ważne posłowie Stanisława Beresia.
 
Wydawnictwo UMCS publikuje z kolei książkowe wydanie opowiadania Dzień i noc

W „Kulturze” (nr 9) ukazuje się nieznany wcześniej krótki esej Lipskiego Jak powstawał „Piotruś”.    
1999
„Kultura” (nr 12) publikuje dwa nieznane wcześniej utwory Lipskiego, odnalezione przez Łucję Gliksman w papierach pisarza: Ela i O szczurach.
2001
W amerykańskiej antologii Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology (pod redakcją Anthony’ego Polonsky’ego i Moniki Adamczyk-Garbowskiej) ukazują się: Sarni braciszek (Roe Deer’s Brother) i Waadi (The Waadi) w przekładzie Christophera Garbowskiego.

2002
W opracowaniu Hanny Gosk ukazuje się tom Paryż ze złota: teksty rozproszone, zbierający niepublikowane po wojnie juwenilia, a także inedita (z tytułowym Paryżem ze złota na czele), warianty i wybrane listy Lipskiego. 

2015
W serii wydawniczej Instytutu Książki i Instytutu Literackiego „Kultura” ukazuje się tom Powrót, opracowany i opatrzony słowem wstępnym przez Agnieszkę Maciejowską. W tomie znajdują się: Niespokojni, Pradawna opowieść, Powrót, Dzień i Noc, Waadi, Piotruś, Miasteczko i Sarni braciszek

2022
Nakładem wydawnictwa Czarne ukazuje się tom Proza wybrana w wyborze i opracowaniu Agnieszki Maciejowskiej. Znalazły się tu, prezentowane w układzie chronologicznym, utwory z lat 1942-1980; oprócz próz znanych z Paryża ze złota i Powrotu możemy zapoznać się z niepublikowanymi wcześniej ineditami i tekstami rozproszonymi. Szczególnie istotnymi materiałami są: wypisy z teherańskiego notatnika Lipskiego, wybór jego listów do Ireny Lewulis oraz zachowane fragmenty powieści pisanej na podstawie wspomnień Lewulis.

 

W radiowej Dwójce wyemitowano audycję poświęconą Lipskiemu, w której nadano również fragmenty wywiadu Agnieszki i Alicji Maciejowskiej z pisarzem.

Kalendarium stanowi zmienioną wersję opracowania, które ukaże się na łamach czasopisma naukowego „Archiwum Emigracji”, gdzie znajdzie się także szczegółowy wykaz źródeł.

Za udostępnienie wyników kwerend archiwalnych dziękuję Piotrowi Sadzikowi (materiały z Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte) oraz Oldze Hellich (materiały z Archiwum Emigracji, korespondencja Leo Lipskiego z Józefem Wittlinem ze zbiorów Harvard University Library).

Serdecznie dziękuję również Pani Agnieszce Maciejowskiej za cenne uwagi i poprawki.

Za udostępnienie fotografii z Tel Awiwu bardzo dziękuję Pani Elżbiecie Janickiej.