Ukazał się numer specjalny czasopisma naukowego „Archiwum Emigracji” zatytułowany Leo Lipski. Archiwa – dysfunkcje – język. To przeszło 450 stron materiałów tekstów o twórczości Lipskiego i materiałów archiwalnych!

To pierwszy numer specjalny poświęcony Lipskiemu w polskim piśmiennictwie naukowym. Publikacja powstała pod redakcją Olgi Hellich, Agnieszki Maciejowskiej i Marcina Wołka. Oprócz studiów najważniejszych badaczy i badaczek dorobku Lipskiego (m.in. Hanny Gosk, Jagody Wierzejskiej i Adama Lipszyca) znalazły się tu cenne edycje tekstów źródłowych – korespondencję Michała Chmielowca i Leo Lipskiego przygotowała Agnieszka Maciejowska we współpracy z Olgą Hellich, Maciej Libich opracował odnalezione przez siebie juwenilia Lipskiego wraz z Antonim Zającem, który prezentuje w numerze (uznawany do niedawna za zaginiony) dramat Lipskiego i Ory Raskin List.

Ten zeszyt „Archiwum Emigracji” zawiera również m.in. kalendarium życia i twórczości Lipskiego, a także wspomnienie o pisarzu autorstwa polsko-izraelskiej prozaiczki Violi Wein. Całość numeru dostępna jest w formule Open Access na stronie czasopisma.