Pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa o życiu i twórczości Leo Lipskiego odbyła się w dniach 25-26 listopada 2021 roku. Podczas dwóch dni zdalnych obrad, którym patronował Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, referaty wygłosiło osiemnaścioro badaczek i badaczy. Wystąpienia dotyczyły między innymi przyjaźni Lipskiego (z Jerzym Kamilem Weintraubem i Dawidem Lazerem), recepcji przekładów jego prozy, konkretnych motywów (wstręt, dziecko, perwersja) i wpływu innych autorów na twórczość pisarza (Lipski i Schulz, Lipski i Goethe). Podczas wystąpienia specjalnego, które zamknęło pierwszy dzień konferencji Agnieszka Maciejowska i Olga Osińska, redaktorki monograficznego numeru pisma „Archiwum Emigracji” poświęconego Lipskiemu opowiedziały o pracach nad publikacją i o materiałach, które znajdą się w numerze.

Trwają prace nad tomem pokonferencyjnym, w którym znajdą się rozszerzone wersje referatów wygłoszonych w trakcie kolejnych paneli.

Konferencja i publikacja pokonferencyjna zostały sfinansowane ze środków środków budżetowych na naukę w latach 2019-2023 jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Projekt plakatu: Jakub Żabiński-Sikorski

Fotografia Leo Lipskiego pochodzi ze zbiorów Archiwum Emigracji w Toruniu. Za wyrażenie zgody na jej publikację autor strony serdecznie dziękuje Dyrektorowi Archiwum, Profesorowi Mirosławowi Supruniukowi.