W kwietniu br. kanał telewizyjny TVP Historia wyemitował odcinek programu kulturalnego „Sądy przesądy – w powiększeniu”, którego tematem było życie i twórczość Leo Lipskiego. W programie prowadzonym przez Mateusza Wernera i Jana Moroza wziął udział krytyk literacki i literaturoznawca, profesor Jan Zieliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jan Zieliński był autorem wstępu do Opowiadań zebranych, czyli pierwszego krajowego tomu prozy Lipskiego (1988). Oprócz rozmowy z Janem Zielińskim w programie znalazły się również wypowiedzi profesora Andrzeja Niewiadomskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Iwony Jędrzejewskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nadano również fragmenty niedostępnego dziś w całości filmu dokumentalnego o Lipskim w reżyserii Macieja Nowickiego (1996); wykorzystano sekwencje, w których o pisarzu wypowiadają się Jerzy Giedroyc, Irit Amiel i Łucja Pinczewska-Gliksman.