W przygotowaniu!

Zdjęcie ze zbiorów Archiwum Emigracji w Toruniu

Zdjęcie Stanisława Frenkla pochodzi ze zbiorów Archiwum Emigracji w Toruniu. Za wyrażenie zgody na jego publikację autor strony serdecznie dziękuje Panu Dyrektorowi, Profesorowi Mirosławowi Supruniukowi.