Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się pierwszy tom zbiorowy o Leo Lipskim. „Doświadczenie – pamięć – pismo. Życie i twórczość Leo Lipskiego” to monografia pod redakcją Antoniego Zająca, która składa się z artykułów naukowych jedenaściorga autorów i autorek.

Ich ustalenia dotyczą nie tylko najbardziej znanych utworów Lipskiego (tu przede wszystkim uwagę zwracają nowatorskie interpretacje Niespokojnych), lecz także tekstów dotychczas niekomentowanych (egotyk Inna strona nocy poddany dekonstrukcyjnej lekturze przez Pawła Paszka) lub zupełnie nieznanych (listy Lipskiego do Jerzego Kamila Weintrauba prezentuje Maciej Libich). Autorzy i autorki proponują różnorodne ramy lekturowe, a wśród najistotniejszych idiomów teoretycznych wymienić można: psychoanalizę, postsekularyzm, narratologię czy teorię afektów. W recenzji wydawniczej profesor Jerzy Borowczyk zwrócił uwagę na prezentowane w tomie odkrycia archiwalne „w zakresie epistolograficznej aktywności Lipskiego. […] Z książki wyłania się artysta utrzymujący wcale szerokie kontakty z innymi twórcami, a także redaktorami i po prostu przyjaciółmi”. Zdaniem profesora Marka Zaleskiego publikacja „jest widomym znakiem, że pisarz trafia do kanonu naszej literackiej współczesności”.  

Tom stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 25-26.11.2021. Konferencja i publikacja pokonferencyjna zostały sfinansowane ze środków środków budżetowych na naukę w latach 2019-2023 jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Tom można już zamówić na stronie Wydawnictw, gdzie znalazły się również: spis treści, wprowadzenie Antoniego Zająca i fragment artykułu Macieja Libicha.

Osoby zainteresowane otrzymaniem egzemplarzy recenzenckich zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym antoni.m.zajac@gmail.com .